slovensky english ??????? Deutsch

Kontakte

CH-PRINT a.s.
tel.: +421-(0)32-7753403
e-mail: ch-print@ch-print.sk
fax: +421-(0)32-7753316
modem: +421-(0)32-7753819
Direktor: Ing. Michal Hrašna tel.: +421-(0)32-7752314
e-mail: hrasna@ch-print.sk
Ökonom: Ing. Alena Poláková tel.: +421-(0)32-7753403
e-mail: polakova@ch-print.sk
Handelssektion: Ing. Michal Hrašna Jr tel.: +421-(0)32-7753403
e-mail: hrasnam@ch-print.sk
Produktionsstätte: Milan Hučko tel.: +421-(0)32-7752525
e-mail: hucko@ch-print.sk

 

CH-PRINT a.s.
Nam. Dr. A. Schweitzera 194
91601 Stara Tura
Slovakia
ID No: 36300802
VAT No: SK2020180811
Bankverbindung: Slovenska sporitelna, a.s. Stara Tura, SWIFT: GIBASKBX
Bank contact: Slovenska Sporitelna a.s., Stara Tura, SWIFT: GIBASKBX
Kto. Nr:: 0270144194/0900
IBAN: SK18 0900 0000 0002 7014 4194