Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ

Názov projektu:

Zateplenie objektu - administratívne a výrobné priestory spoločnosti
CH-PRINT a.s.

OPKZP-PO4-SC421-2017-30
Výzva OPKZP-PO4-SC421-2017-30