Kontakt

CH-PRINT a.s.
tel.: +421-(0)32-7753403
e-mail: ch-print@ch-print.sk
fax: +421-(0)32-7753316
mobil: +421-(0)905-438677
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Michal Hrašna tel.: +421-(0)32-7752314
e-mail: hrasna@ch-print.sk
Ekonomické oddelenie: Zlata Stančíková tel.: +421-(0)32-7753403
e-mail: ekonom@ch-print.sk
Oddelenie MTZ: Ing. Michal Hrašna Jr tel.: +421-(0)32-7753403
e-mail: hrasnam@ch-print.sk
Oddelenie technickej prípravy výroby: Ing. Peter Hrašna
Iveta Balalová
Lívia Sláviková
tel.: +421-(0)32-7752432
e-mail: ch-print@ch-print.sk
Vedúci úseku výroby: Milan Hučko tel.: +421-(0)32-7752525
e-mail: hucko@ch-print.sk