slovensky english ??????? Deutsch

Kontakte

CH-PRINT a.s.
tel.: +421-(0)32-640 1366
e-mail: ch-print@ch-print.sk
mobil: +421-(0)905-563413
mobil: +421-(0)905-438677
Direktor: Ing. Michal Hrašna tel.: +421-(0)32-640 1361
e-mail: hrasna@ch-print.sk
Ökonom: Zlata Stančíková tel.: +421-(0)32-640 1361
e-mail: ekonom@ch-print.sk
Handelssektion: Ing. Michal Hrašna Jr tel.: +421-(0)32-640 1361
e-mail: hrasnam@ch-print.sk
Produktionsstätte: Milan Hučko tel.: +421-(0)917-853282
e-mail: hucko@ch-print.sk

 

CH-PRINT a.s.
Nam. Dr. A. Schweitzera 194
91601 Stara Tura
Slovakia
ID No: 36300802
VAT No: SK2020180811
Bankverbindung: Slovenska sporitelna, a.s. Stara Tura, SWIFT: GIBASKBX
Bank contact: Slovenska Sporitelna a.s., Stara Tura, SWIFT: GIBASKBX
Kto. Nr:: 0270144194/0900
IBAN: SK18 0900 0000 0002 7014 4194