Kontakt

CH-PRINT a.s.
tel.: +421-(0)32-6401366
e-mail: ch-print@ch-print.sk
mobil: +421-(0)905-563413
mobil: +421-(0)905-438677
Riaditeľ spoločnosti: Ing. Michal Hrašna tel.: +421-(0)32-640 1361
e-mail: hrasna@ch-print.sk
Ekonomické oddelenie: Zuzana Gajdošíková tel.: +421-(0)32-640 1361
e-mail: ekonom@ch-print.sk
Oddelenie MTZ: Ing. Michal Hrašna Jr tel.: +421-(0)32-640 1361
e-mail: hrasnam@ch-print.sk
Oddelenie technickej prípravy výroby: Ing. Peter Hrašna
Iveta Balalová
tel.: +421-(0)905-438677
e-mail: ch-print@ch-print.sk
Vedúci úseku výroby: Ján Halas tel.: +421-(0)917-853282
e-mail: halas@ch-print.sk