Kovové šablóny

Kovové šablóny sa vyznačujú dostatočnou pevnosťou zaisťujúcou dlhodobú rozmerovú stabilitu a vysokú životnosť. Ako prvé ponúkame vŕtané šablóny z cínového bronzu, ktoré slúžia pre nanášanie lepidla na osadzovanie SMD súčiastok. Používame plechy hrúbky 150um alebo 200um. Pre zhotovenie vŕtaných kovových šablón je potrebné dodať vrtacie data s definovanými priemermi vrtákov.

Ďalej ponúkame leptané šablóny pre nanášanie pasty pre osadzovanie SMD. Tieto sa vyrábajú na rovnaký materiál - plech z cínového bronzu hrúbky 150um alebo 200um. Najmenší segment u leptanej šablóny by nemal byť menší ako 0,4mm. Technologický limit je 0,3mm pre plech 0,2mm.

Pre náročnejšie aplikácie ponúkame laserom vyrezávané šablóny. Šablóny sú zhotovené z nehrdzavejúcej ocele s hrúbkami 0,08; 0,1; 0,12; 0,13; 0,15; 0,18 a 0,2 mm. Dodávajú sa štandardne v rozmeroch do 300x600 mm. Väčší rozmer je potrebné odkonzultovať.

Pre leptané a laserom vyrezávané kovové šablóny je potrebné dodať GERBER dáta formátu 274X z vrstiev pre pastu alebo pre lepidlo. V prípade leptanej šablóny je vhodné uviesť, či bola urobená korekcia na leptanie alebo nie.

Upínacie okolie pre sieťotlač si musí odberateľ vopred zadefinovať podľa svojich potrieb.

Plastové šablóny

Plastová šablóna je lacnejšia alternatíva ku kovovej šablóne a je výhodná hlavne pre malosériovú resp. pre kusovú výrobu. V tomto prípade sa využíva vyrezávacie zariadenie vhodnej konštrukcie vybavené hlavou s laserovým lúčom. Treba však mať na zreteli, že i životnosť týchto šablón je nižšia.

V zásade sú používane dva druhy plastov - polyamid (Mylar) pre hrúbky 125, 190 a 250 um a polyimid (Kapton) pre hrúbku 75um.

Najväčší vertikálny rozmer motívu (kolmo na osi upínacích otvorov), ktorý dokážeme v súčasnosti vyrobiť je 364,5 mm (vrátane technologického okolia, tam je max. vzdialenosť osí upínacích otvorov fólie 334 mm a užitočný rozmer motívu tak môže byť nanajvýš 270 mm). Maximálny horizontálny rozmer (rovnobežný s osami upínacích otvorov) je 463 mm.

Šablóny sú zhotovené štandardne s technologickými upínacími otvormi pre zariadenie UNIPRINT-G z Rožnova p. R., Českej republiky. Ak zákazník požaduje výrobu masky so špeciálnym okolím musí byť toto okolie dodané buď vo forme výkresu, samostatného súboru s jeho motívom alebo môže byť zahrnuté ako súčasť motívu celej masky. Cena sa potom posudzuje podľa celkových rozmerov, to znamená aj vrátane tohoto okolia, ako rozmer užitočného motívu.

Technologickým limitom sú segmenty 0,2mm. Fine-Pitch púzdra je možné robiť predovšetkým na materiál 0,075mm.

Podkladom pre zhotovenie tohto druhu šablóny sú data vo formáte GERBER 274X.