Spolufinancovanie z prostriedkov EÚ

Názov projektu: Rast inovačných kapacít v spoločnosti CH-PRINT, a.s.

Výzva OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21

OPVAI-MH_DP_2018_1.2.2-21.pdf

 

Názov projektu:

Zateplenie objektu - administratívne a výrobné priestory spoločnosti
CH-PRINT a.s.

OPKZP-PO4-SC421-2017-30
  Výzva OPKZP-PO4-SC421-2017-30