Platobné podmienky

Štandartne faktúra s termínom splatnosti do 14 dní. V prípade omeškania úhrady, resp. zlej platobnej disciplíny požadujeme zálohovú platbu pri odbere.