Profil spoločnosti

Akciová spoločnosť CH-PRINT a.s. bola založená 1.1.1998 akciovou spoločnosťou CHIRANA-PREMA a.s. ako jedna z jej dcérskych spoločností. Nová spoločnosť prevzala od materskej spoločnosti výrobný program v oblasti návrhu a výroby dosiek s plošnými spojmi (DPS) a v oblasti sieťotlače. Dlhoročné skúsenosti v oblasti výroby dosiek s plošnými spojmi, ktoré tvoria hlavnú náplň činnosti, umožnili spoločnosti úspešný rozbeh a následné upevnenie pozícií na slovenskom trhu.

firmaZačiatok výroby siaha ku koncu 70-tych rokov, keď v roku 1978 začala Chirana vyrábať jednostranné dosky s plošnými spojmi. Táto výroba bola v roku 1982 rozšírená na výrobu dvojstranných dosiek s plošnými spojmi s prekovenými otvormi. Koncepcia budovania prevádzky výroby dosiek s plošnými spojmi bola orientovaná na vysokonáročné aplikácie týchto produktov v zdravotníckrej technike, ktorá je vyvážaná do celého sveta a je umiestnená v rôznych klimatických pásmach.

V rokoch 1992 a 1993 prešla celá prevádzka výroby komplexnou modernizáciou pričom boli zrekonštruované výrobné priestory a obnovená časť technoloogických zariadení vrátane nákupu novej plnoautomatizovanej galvanickej linky. V nej bol v roku 1993 nasadený technologický proces priameho prekovenia otvorov bez použitia chemickej medi. Naša spoločnosť nasadila tento proces ako jedna z prvých v Európe, čím dosiahla vysokú kvalitu prekovenia otvorov.

Naše súčasné kapacity predstavujú štandartne 2500 m2 dvojstranných a 5000 m2 jednostranných dosiek s plošnými spojmi. Pre viacvrstvové DPS máme aktuálne kapacity na 200 až 500 m2, podľa počtu vrstiev a náročnosti dosiek. Naša spoločnosť je pri tom schopná zabezpečiť štandardné plnenie dodávok už do 10 dní od dodania a schválenia komplexnej dokumentácie a vzorky a menšie množstvá už v termínoch do 3 dní.

CH-PRINT a.s. vyrába DPS na báze základných materiálov ako sú CEM1, IMS a FR4 jednostranné a dvojstranné s prekovenými otvormi v štandartnom aj špecifickom vyhotovení v zmysle požiadaviek odberateľa. Hlavnými dodávateľmi základných materiálov sú spoločnosti DOOSAN, Göttle a ITEQ. Pre výrobu IMS dosiek využívame materiál firmy AJU a pre vysokofrekvenčné aplikácie materiál firmy Rogers

plošný spojV súčasnosti naše technické a technologické vybavenie umožňuje spracovať prakticky všetky druhy dát dodaných na rôznych nosičoch vrátane využitia ich dodávok s využitím internetu na zhotovenie komplexnej technickej a technologickej dokumentácie vrátane expozície filmových predlôh na vlastných rastrovacích fotoplotroch. Štandartne sú dáta spracovávané vo formáte GERBER 274X pre obrazce spojov a SIEB&MEYER resp. EXCELLON pre vrtacie a frézovacie zariadenia.

Rok 2002 tvoril významný medzník v histórii spoločnosti. Po úspešnom obhájení systému manažmentu kvality v súlade s STN EN ISO 9001:2001 spoločnosť získala certifikát kvality, ktorý v roku 2017 ohájila už v súlade s novelizovanou normou STN EN ISO 9001:2016. Získanie certifikátu nás zaväzuje k neustálemu zvyšovaniu úrovne spolupráce s našimi partnermi v snahe po čo možno najvyššom uspokojení ich potrieb. Tomuto záväzku spoločnosť bude podriaďovať všetky svoje aktivity.