Termíny dodávok

  • do 3 pracovných dní za príplatok 200% (vzorkové množstvá)
  • do 5 pracovných dní za príplatok 100% (vzorkové množstvá)
  • do 10 pracovných dní od zadania do výroby pre plošné spoje sérií rádovo 100-ky kusov.
  • pre plošné spoje sérií rádovo 1000-ky kusov majú termín dokončenia stanovený individuálne.

Spomínaný čas začína plynúť od okamihu, keď je pripravená kompletné technicko-technologická dokumentácia a končí odovzdaním alebo odoslaním vyrobených plošných spojov.