Úprava na konečný rozmer

Úprava na konečný rozmer dps prebieha jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • strihaním
  • frézovaním
  • drážkovaním
  • kombináciou predošlých

Strihanie sa vykonáva na vnútornú hranu rohových značiek plošného spoja, alebo na stred tenkej čiary ohraničujúcej obrys dps.

Frézovanie sa používa na vytvorenie nepravidelných obrysových tvarov dps, ktoré nie sú možné dosiahnuť strihaním alebo drážkovaním. Pre frézovanie je nutné dodať frézovací výkres. V prípade, že zákazník nemá hotové frézovacie dáta, môžme mu tieto podľa výkresu, alebo gerber dát urobiť.

Drážkovanie sa používa na vytvorenie ľahko lámateľných prírezov v miestach hrán dps. Využíva sa pre hromadné osadzovanie dps. Drážkovaním je možné spraviť len rovný rez od začiatku prírezu po jeho koniec. Pre realizáciu drážkovania je nutné, aby v technologické okolie prírezu obsahovalo príslušné otvory pre uchytenie a zameranie drážkovačky.