Flexibilné DPS

Pružné alebo flexibilné dosky s plošnými spojmi súžia predovšetkým na prepojenie pevných (rigid) dosiek navzájom. Naša spoločnosť dodáva flexibilné DPS predovšetkým ako jednostrannév a dvoch materiálových prevedeniach:

1. Semiflexibilné - určené pre účely, kde nedochádza k intenzívnemu intenzívnemu ohýbaniu DPS, ale vyžaduje sa iba pružné a tvarovateľné prepojenie relatívne statickej konštrukcie (vhodné na vytvorenie pevne vytvarovaných konštrukcií)

2. Flexibilné - určené na účely s vysokým dynamickým zaťažením, kde je požadovaná dlhodobá flexibilita bez deštrukcií materiálu aj v prípade ohnutia do veľmi malých oblúkov.

Pohľad na štruktúru flexibilného materiálu je na nasledujúcom obrázku

Flexibilné DPS