Hal

Pred nanášaním vrstvy spájkostopej masky na dosku plošného spoja je nutné z vodičov odstrániť galvanicky nanesenú vrstvu cínu. Táto vrstva by mohla spôsobiť pri spájkovaní alebo pretavení tzv. " plávanie masky", čo je dané nízkou teplotou tavenia Sn a tým by došlo k jej poškodeniu. Stripper slúži na odstránenie cínovej vrstvy, čím zostane DsPS iba s Cu povrchom a je možné naniesť nespájkovaciu masku.

Tavidlo sa nanáša za účelom kvalitného rozlivu spájky. Tavidlo je rozpustné vo vode a je kompaktibilné so všetkými obchodne dostupnými UV, foto a suchými spájkostopými maskami.

  • HAL - ( Hot Air Levelling ) - vyrovnávanie horúcim vzduchom - jedná sa o štandardný postup v procese výroby dosiek plošných spojov, pri ktorom sa nanáša povlak spájky cín-olovo eutektického zloženia z taveniny, alebo Lead Free spájky. Prebytočná spájka je sťahovaná pomocou horúceho vzduchu.
  • Tavidlo - kvapalina aplikovaná pred spájkovaním na kovový povrch za účelom ochrany povrchu pred oxidáciou a na zabezpečenie lepšej spájkovateľnosti.
  • Stripovanie - sťahovanie (odstraňovanie) povlakov z povrchu materiálov.