Jednostranné dps

Jednostranné dosky s plošnými spojmi sú dosky, u ktorých je na jednej strane základného materiálu vytvorený vodivý obrazec, ktorý môže byť vytvorený ako:

  • medené vodiče
  • Cu vodiče pokryté Sn galvanickou vrstvou
  • Cu vodiče pokryté Sn Pb pretavenou spájkou ( po celej ploche Cu vodičov, alebo iba na spájkovacích plôškach v prípade použitia nespájkovacej masky )