Materiály

Na výrobu jednostranných DsPS sa používa jednostranne plátovaný základný materiál podľa požiadaviek zákazníka. Štandardne sa používa sklolaminátový materiál s označením FR4 v zmysle špecifikácie podľa NEMA LI -1. Tento materiál v základnom vyhotovení ako i v špeciálnom vyhotovení (vysoké Tg, vysoké CTI...) je dodávaný renomovanými svetovými výrobcami s dlhodobou tradíciou a vysokou kvalitou. Je možné tiež použiť aj lacnejšie materiály typu FR2, FR3 alebo CEM 1, ktoré sú dodávané napr. firmou DOOSAN resp. iným výrobcom.

Na výrobu dvojstranných DsPS s prekovenými otvormi je nutné použiť laminát, ktorý kvalitou zodpovedá aspoň medzinárodnému štandartu NEMA LI-1. Materiál je zostavený ako nehorľavý a má označenie FR 4 ( flame resistant ). NEMA klasifikuje materiál pre dvojstranné plošné spoje s prekovenými otvormi ako FR 4 - epoxidovo-živicové sklenené tkaniny. Je opatrený červeným charakteristickým znakom výrobcu. Na výrobu dosiek s prekovenými otvormi je štandardne určený materiál DOOSAN FR4, ktorý spĺňa špecifikáciu podľa IPC 4101/21 (alebo tiež normy MIL-P 13949 G). V poslednom období sa výrazne presadzuje tiež materiál triedy FR5 (IPC 4101/23) . Taktiež možno použiť i materiál iných výrobcov v uvedenej kvalite napr. od firmy ITEQ, NAN YA PLASTICS a pod.

V poslednom období zaznamenal renesanciu materiál na kovovej podložke tzv. IMS materiál. V našich podmienkach je štandardne využívaný materiál s hliníkovým jadrom (podložkou) hrúbky 1,5 mm, hrúbkou dielektrika od 0,075mm do 0,1 mm a s hrúbkou Cu 0,035 mm. Na výrobu dosiek tohto typu využívame štandardne materiál firiem DOOSAN a AJU. Je však možné aj použitie materiálu firmy BERGQUIST, ktorý je v EU už dlhodobo zavedený a známy.

V CH-PRINT a.s. používame osvedčené materiály renomovaných výrobcov DOOSAN, ITEQ a NAN YA.