Viacvrstvové DPS

CH-PRINT a.s. zabezpečuje tiež výrobu viacvrstvových DPS v súlade s požiadavkami zákazníkov v prevedení ako štvorvrstvové alebo šesť a viacvrstvové. Základná štruktúra štvorvrstvových DPS pozostáva z vnútorných vrstiev (IN1 a IN2) ktorých motív je vytvorený na obojstrannej doske FR4 s hrúbkou 0,9 až 1 mm. Následne sa na takto zhotovenú dosku nalaminuje zhora aj zdola prepreg zodpovedajúcej hrúbky a medená fólia štandardne hrúbky 0,018mm, na ktorú sa vytvorí motív vonkajších vrstiev TOP a BOT. Celková hrúbka takto zhotovenej DPS je teda 1,5mm. Podobným spôsobom sú usporiadané a vyrábané aj dosky s viacerými vrstvami.

Štruktúra štvorvrstvovej DPS je znázornená na nasledujúcom obrázku:

Viacvrstvová DPS