Zlatenie kontaktov

Elektrolytickým vylučovaním zliatinového zlata zo zlatiaceho kúpeľa sa vytvorí na plošnom spoji zlatá vrstva. Vrstva zlata je hrubá 2um.

Pre to aby bolo možné piny priameho konektora zlatiť, je nutné, aby k nim viedla elektróda vyvedená do "hornej" časti dps. Galvanická vrstva sa vytvorí v miestach, ktoré sú pripojené k elektróde a nie sú zakryté ochrannou páskou . V prípade spájkostopej masky je nutné priamy konektor v maske odokryť.

Priame konektory potiahnuté touto vrstvou vykazujú vysokú odolnosť voči oteru, dlhodobo nízky prechodový odpor, stálosť v korozívnom prostredí a dobré elektrické vlastnosti.

Za 1 pin sa v cenníku považuje pin jednej strany dps s rozmerom do (1.5x10) mm.