Technologické obmedzenia

Medzi ne patria najmä:

  • minimálna hrúbka čiary 0.15 mm
  • minimálna izolačná medzera 0.15 mm
  • minimálny vŕtaný priemer 0.2 mm
  • minimálna šírka medzikružia (ploška-otvor) 0.15 mm
  • minimálny presah foto spájkostopej masky 0.2 mm
  • minimálny presah mokrej spájkostopej masky 0.4 mm
  • minimálna hrúbka čiar popisu 0.2 mm
  • minimálna plocha dps (alebo prírezu) 1,6 dm2
  • maximálny rozmer technologického prírezu 450 x 600 mm
  • len priemery vrtákov a fréz uvedených v zozname príloha č.5