Digitalizácia predlôh

Pod pojmom digitalizácia predlôh rozumieme prekreslenie návrhu dps z papiera, prípadne z hotového dps ku ktorému sa stratili podklady do CAM systému v ktorom je možné tieto data rôzne spracovávať. Spravidla výsledkom digitalizácie sú filmové predlohy motívov, masiek, popisov a dátové súbory pre cnc zariadenia. V minulosti sa digitalizácia vykonávala výhradne pomocou tabletu pre ktorý bol nutný náčrt dps v mierke 2:1 , alebo 4:1. Tento spôsob bol veľmi zdĺhavý a náročný ako pre zadávateľa tak aj pre spracovávateľa. Dnes sa využíva zosnímanie motívu pomocou scanera, alebo pomocou cnc vŕtačky a následné doplnenie, prípadne upravenie motívu. Tento spôsob je výrazne rýchlejší a teda pre zákazníka aj lacnejší ako predošlý a dôležitá je aj vysoká vernosť a presnosť prekreslenia.