Konverzie CAD dát

Pretože existuje veľké množstvo rôznych CAD systémov a každý z nich má vlastný binárny domovský formát je často nutné exportom dostať von z návrhového systému súbor vytvorený v formáte slúžiacom ako prostredník medzi CAD-om a iným CAD-om, expozičnou jednotkou, príp. cnc zariadením.

Týmto výmenným formátom je pre fotoplotre v drvivej väčšine gerber, ale staršie CAD systémy často ponúkajú len emmu, prípadne iný.

V CH-PRINT a.s. vieme tieto výmenné fotoplotrovacie formáty transformovať na gerber a následne spracovať. Rovnako vieme transformovať aj veľké množstvo formátov pre cnc vŕtačky.

  • Posalux
  • Merona
  • Micronic
  • Excellon
  • Sieb-Mayer 1000
  • Sieb-Mayer 3000