Šablóny pre SMD osadzovanie

Ponúkame vŕtané šablóny z cínového bronzu, ktoré slúžia pre nanášanie lepidla na osadzovanie smd súčiastok. Tieto plechy sú hrúbky 150um , alebo 200um. Vyznačujú sa dostatočnou pevnosťou zaisťujúcou dlhodobú rozmerovú stabilitu.

Ďalej ponúkame leptané šablóny pre nanášanie pasty pre osadzovanie SMD. Tieto sa vyrábajú na rovnaký materiál - cínový bronz.

Šablóny pre nanášanie pasty je možné vyrobiť aj na iný materiál (plast). V tomto prípade sa využíva vyrezávacie zariadenie vhodnej konštrukcie vybavené hlavou s laserovým lúčom. Je to lacnejšia alternatíva ku kovovým šablónam. Treba však mať na zreteli, že i životnosť týchto šablón je nižšia.

Upínacie okolie pre sieťotlač si musí odberateľ vopred zadefinovať podľa svojich potrieb.