Tvorba programov pre CNC zariadenia

CH-PRINT a.s. vykonáva návrh programov pre cnc vŕtačku a frézu. Ako podklad pre tvorbu programu slúži zakótovaný výkres.

Pokiaľ sa program použije v CH-PRINT a.s. je nutné uvažovať s priemermi fréz a vrtákov používaných v CH-Print a.s. uvedených v prílohe č.5 .

Výstupný formát dát môže byť typu Excellon, alebo Sieb-Mayer.